• P dansk - In Danish
  • In English - P engelska

  • Eksjö - den unika trästaden

Eksjö - trästaden

Eksjö, Småland

Öppet alla dagar

Europa Nostra

Flera städer använder sig av epitetet ”Sveriges bäst bevarade trästad”.
Många känner sig kallade, men få är utvalda. Eksjä trästad får anses som utvald. Hela den inre stadskärnan är byggnadsminnesförklarad! Ett 50-tal fastigheter är kulturminnesskyddade. 1997 erhöll Eksjö Gamla Stan ett Europa Nostra Diplom för ”god byggnads- och kulturmiljövård”

2003 fyllde Eksjö 600 år!

Under dessa 600 år har staden hunnit med en mängd farsoter såsom pest, hungersnöd, krig och eldsvådor, men den har också bidragit med underlagsmaterial till historier såsom ”Borgmästare Munthe, red på sin Brunte”...

Den medeltida staden ”Ekesiö” låg cirka 500 meter sydväst om nuvarande stadskärna. Som stad betraktat var den förmodligen av oansenlig storlek, sannolikt en bondby av normalt götiskt utseende.
På den tiden fanns endast två städer i det nuvarande Jönköpings Län - Jönköping och Eksjö. Eksjö fick sina stadsprivilegier av Erik av Pommern, troligen 1403.

Vägbeskrivning Alebo - Eksjö (148 km - ca 1t 50min)

Eksj�
Klicka på kartan för att få en komplett vägbeskrivning

QR Code   Till din Smartphone