• P dansk - In Danish
  • In English - P engelska

  • Gränna och Visingsö

Gränna och Visingsö

Vid sjön Vättern, Småland

Öppet alla dagar

Gränna

Gränna är berömt för sina fruktodlingar och sin polkagristillverkning. Härifrån utgår också färjetrafiken till Visingsö, vilket sammantaget gör Gränna till en livligt frekventerad turiststad sommartid. Bebyggelsen i de centrala delarna utgörs mest av gamla och mycket välskötta trävillor, inte sällan med trädgårdar som drar fördel av ortens goda klimat. Brahegatan, som fram till 1970-talet var riksvägen till Stockholm, kantas av kulturhistoriskt intressant träbebyggelse. Den är tämligen smal och närmast oframkomlig med bil under sommaren, då Grännas belägenhet - i princip klättrande på bergets sluttning mot Vättern - tvingar all turisttrafik att utnyttja den.

Visingsö

Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en största bredd på ca 3 km. De många gravfälten vittnar om att ön varit bebodd i långa tider och en rik sagoskatt berättar om spännande händelser som ska ha utspelat sig här på ön - sagornas och konungarnas ö! Under 1100- och 1200-talet var Visingsö kungamaktens ö. På den södra udden uppfördes då Sveriges första kungaborg. Magnus Ladulås är en av de många kungar som residerat här.

Vägbeskrivning Alebo - Gränna (165 km - ca 1t 40min)

Gränna

Scan QR   Till din Smartphone

Klicka på kartan för att få en komplett vägbeskrivning