• P dansk - In Danish
  • In English - P engelska

  • Utställning Hallandsås

Tunnelbygget genom Hallandsås

Bygge och utställning

Öppet: Se hemsida

Om projektet

Hallandsåstunneln består av två parallella enkelspårstunnlar på 8,6 kilometer. Tunneln går mellan Båstad på den norra sidan av åsen och Förslöv på den södra sidan. Hallandsåstunneln är en del av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö.

Hallandsås

Projektet har tre tunnelpåslag; norra, södra och mellanpåslaget mitt på åsen. Då projektet stoppades 1997 var en tredjedel av tunneln byggd. Projektet återupptogs 2003. Idag är 93 procent av tunneln klar.

Utställning

I utställningen får du veta mer om motiven bakom den svenska järnvägssatsningen, åsens geologi, tunnelbyggets historia och hur tunneln ska byggas.
Vid en utsiktsplats kan besökaren på egen hand titta närmare på arbetsplatsen vid de södra tunnelmynningarna. Från parkeringen vid utställningen går en 550 meter lång stig fram till utsiktsbalkongen. Följ skyltarna vid parkeringen

Vägbeskrivning Alebo - Hallandsås (97 km - ca 1t 10min)

Karta Hallandsås

Scan QR    Till din Smartphone

Klicka på kartan för att få en komplett vägbeskrivning