• P dansk - In Danish
  • In English - P engelska

  • Norrvikens Trädgårdar
  • Norrvikens Trädgårdar
  • Norrvikens Trädgårdar

Norrvikens Trädgårdar

Vid Båstad på Bjärehalvön, Skåne

Öppet: Se hemsida

En man, en vision och ett livsverk

Redan vid slutet av 1800-talet arbetade Rudolf Abelin med att anlägga sitt Norrviken. Då var anläggningen belägen vid Bråviken utanför Norrköping. Olyckligtvis kom dragningen av en ny järnvägssträckning att omintetgöra möjligheterna för trädgårdarna och Rudolf sökte sig en ny plats för att förverkliga sina trädgårdsvisioner.

Under nittonhundratalets första år bjöds Rudolf Abelin till Båstad och på förslag från sina goda vänner Ellen Key och Ludvig Nobel besökte han den förfallna gården med namnet Lilla Båstad några kilometer väster om samhället. Platsen kom att påverka Rudolf Abelin starkt och han såg i landskapet, naturen och det milda klimatet den idealiska platsen för sin nya anläggning. 1906 blev han ägare till platsen över vilken han redan då upprättat en plan. Lilla Båstad fick, av sin föregängare vid Bråviken ärva namnet Norrviken. Under närmre femton år anlades trädgårdarna med stora arbetsinsatser och ekonomiska åtaganden.

Hassel- och fruktodlingar anlades i anslutning till trädgårdarna i hopp om att dessa skulle kunna utgöra en ekonomisk grund för fortsatt utveckling och drift. 1922 bestod odlingarna av omkring 5000 fruktträd av 200 olika sorters päron- och äppleträd samt en betydande odling av hasselnötter. Fruktodlingarnas ekonomiska betydelse för trädgårdarna var dessvärre en missbedömning och redan efter ett par år fick man halvera personalstyrkan och söka nya former för trädgårdarnas överlevnad.

1924, endast fyra år efter öppnandet, bildades därför föreningen Norrvikens Trädgårdar. Flera av sponsorerna i föreningen var välbeställda och man hoppades att med deras hjälp få ekonomin i bättre balans.

Krigsvintrarna under 40-talet, med sträng kyla. innebar en svår knäck för trädgårdarna och blev droppen som tvingade Rudolf Abelin att ge upp och sälja anläggningen till Rederiaktiebolaget Nordstjernan, som hade intressen i fruktodlingar. De ekonomiska problem som drabbade trädgårdarna redan under tidiga år har påverkat deras utveckling under hela nittonhundratalets senare hälft. Några av Rudolf Abelins projekt kom därför heller inte att genomföras fullt ut. Bl.a. fanns planer på ett kapell med skogskyrkogård vid platsen för Abelins grav samt en fortsättning av Vattenträdgården ända upp till åsens kam.

Vägbeskrivning Alebo - Norrvikens Trädgårdar (97 km - ca 1t 10min)

Norrviken

Scan QR    Till din Smartphone

Klicka på kartan för att få en komplett vägbeskrivning