• P dansk - In Danish
  • In English - P engelska

  • Söderåsen Nationalpark

Söderåsens Nationalpark och Naturum

Söderåsen vid Ljungbyhed, Skåne

Öppet: Se hemsida

 

Söderåsen

Söderåsens nationalpark bildades år 2001 och är 1 625 hektar stor. Naturen är omväxlande och bjuder på lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag och vida utsikter. Särskilt välbesökt är Skäralid, Odensjön i Nackarpsdalen samt utsiktspunkterna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen.  (Karta över nationalparken - nytt fönster)

I nationalparkens sprickdalar och ädellövskogar finns en unik flora och fauna. Särskilt mångfasetterad är förekomsten av vedlevande skalbaggar, ormbunksväxter, mossor, lavar och svampar. Många av arterna är knutna till död ved. Söderåsens nationalpark ligger 3 mil öster om Helsingborg i Skåne.  (Slideshow från Söderåsen - nytt fönster)

Naturum

Naturum Skäralid är en bemannad informationsanläggning för besökarna i Söderåsens nationalpark. Här kan du få mer kunskap om nationalparkens geologi, växter, djur och kulturhistoria genom att:
besöka våra utställningar i Skäralid
läsa det som är skrivet om nationalparken, t.ex. foldern ”Söderåsens nationalpark” och prata med vår personal
gå med pp guidade turer
gå naturstigen (800 m) runt Skärdammen i Skäralid, med informativa skyltar för stora som små

Vi tillhandahåller information om vandringsleder, rastplatser och vilka bestämmelser som gäller. Vi har även foldrar om andra nationalparker i Sverige.

Vägbeskrivning Alebo - Söderåsen (134 km - ca 1t 35 min)

Karta Söderåsen

Scan QR    Till din Smartphone

Klicka på kartan för att få en komplett vägbeskrivning