• P dansk - In Danish
  • In English - P engelska

  • Utflykter
  • Utflykter
  • Utflykter

Utflykter från Alebo

Förslag till hela och halva dagar

Astrid Lindgrens V�rld - 205 km - 2�t Bolmen runt - 135 km - �-1 dag Eksj� - tr�staden - 148 km - 1t 50m Gekås Ullared Shopping - 71 km - 55 min Glasriket - 151 km - 1t 50m Gr�nna & Visings� - 165 km - 1t 45m Hallands Kustv�g - 156 km + bes�ksm�l Hallands V�der� - 106 km - 1t 20m Halmstad - 58 km - 50min High Chaparral - 51 km - 45min Kleva Gruva - 145 km - 1t 45m Norrvikens Tr�dg�rdar - 97 km - 1t 10m Stora Mosse Nationalpark - 57 km - 50min S�der�sens Nationalpark & Naturum - 134 km - 1t 35m Tunnelbygget genom Hallands�s - 97 km - 1t 10m Varbergs F�stning - 106 km - 1t 15m Alebo Pensionat Karta utflyktsm�l

Utflyktsmål

1    Astrid Lindgrens Värld (205 km - 2½ t)
2    Bolmen runt (135 km - ½-1 dag)
3    Eksjö - trästaden (148 km - 1t 50m)
4    Gekås i Ullared - Skandinaviens största lågprisvaruhus (71 km - 55m)
5    Glasriket (151 km - 1t 50m)
6    Gränna - Visingsö (165 km - 1t 40m)
7    Hallands Kustväg (156 km + besöksmål)
8    Hallands Väderö (106 km - 1t 20m)
9    Halmstad Slott & Najaden (58 km - 50m)
10  High Chaparral (51 km - 45m)
11  Kleva Gruva (145 km - 1t 45m)
12  Norrvikens Trädgårdar (97 km - 1t 10m)
13  Stora Mosse Nationalpark (57 km - 50m)
14  Söderåsens Nationalpark & Naturum (134 km - 1t 35m)
15  Tunnelbygget genom Hallandsås (97 km - 1t 10m)
16  Varbergs Fästning (106 km - 1t 15m)

Ovanstående utflyktsmål kan naturligtvis med fördel kombineras. T.ex. kan en utflykt till 1, 3 och 9 (Astrid Lindgrens Värld - Eksjö - Kleva Gruva) bli en upplevelserik heldagstur.

Krösarundan - en resa i tid, natur och mat